Taktila ledstråk i mässing i hotellobby
Taktila ledstråk.

A how-to guide on how to guide.

Allt du behöver veta om taktila ledstråk: regler, rekommendationer, utformning och placering – allt samlat på ett och samma ställe. Likt ett ledstråk guidar vi dig rätt!

Dela denna sida

Klubba icon

Vad säger lagstiftningen?

I Plan- och bygglagen som utfärdades 2010 står det klart och tydligt: En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det gäller såväl nya byggnader som vid ombyggnation – likaså vid anläggning av nya allmänna platser och områden.

Arkitekt icon

Vad innebär det i praktiken?

Enligt Boverkets byggregler som utfärdades 2011 står det i föreskrifter och allmänna råd att viktiga målpunkter i byggnader, som entrédörrar, hissar, receptioner, toaletter och utrymningsvägar, ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Här kommer taktila ledstråk in, alltså upphöjda ledstavar i golvet som leder besökaren rätt med hjälp av både synen och känseln.

Taktila ledstråk.

Så funkar det.

Avvikande kontrast mot golvet.

Avvikande kontrast mot golvet.

Taktila ledstråk och kontrastmarkeringar ska monteras med avvikande material och en ljushetskontrast på 0,4 NCS – antingen ljusare eller mörkare än omgivningen. Det finns rekommendationer på hur de bör vara utformade, men inga exakta lagar som berättar hur de ska se ut. Metall, polyuretan, släta, randiga – valmöjligheterna är många. Inkludera dem i inredningsdesignen, i konceptet, och låt de få ta plats!
Placering och utformning.

Placering och utformning.

Taktila ledstråk ska leda fram till viktiga målpunkter likt hissar, trappor, receptioner och toaletter. Stavarna ska placeras i rader om tre (två funkar också, men för extra tydlighet rekommenderar vi alltid tre rader), med ett avstånd på 115 mm respektive 30 mm.

Materialet kan skilja sig åt, men stavarnas utformning är i stort sett alltid densamma: 280 mm långa, 35 mm breda och 3–5 mm höga. Inomhus kan höjden variera beroende på tycke, smak och utformning. Utomhus däremot, där underlaget ofta är mer ojämnt och strukturerat, är det viktigt att stavarna är minst 5 mm höga.

Ledstråken ska också leda förbi potentiella hinder, och ska då placeras med ett säkert avstånd på minst 600 mm från hindret.

Skräddarsytt – precis som det ska vara.

Helheten sitter i detaljerna. Just därför erbjuder vi ett brett sortiment inom taktila ledstråk och kontrastmarkeringar i en mängd olika material och utformningar. Vi kan också hjälpa dig att ta fram specialmodeller och måttanpassade ledstavar – skräddarsydda efter dina önskemål för att matcha just din vision. Hör av dig till oss!

Varningsyta.

Varningsyta.

Ett ledstråk som leder fram till ett hinder – det kan vara en trappa, hög kant, brantare lutning i golvet eller ett område med korsande trafik – ska avslutas med en varningsyta. Varningsytor ska utformas av kupoler, så kallade stoppmarkeringar, som placeras i en kvadratiskt ruta om minst 400 x 400 mm.

Stoppmarkeringar är runda markeringar om ⌀35 mm med en platt yta – som en avskuren kupol. Den runda formen med den platta ytan gör den lätt att uppfatta med käppen.
Valyta.

Valyta.

Ett taktilt ledstråk kan både svänga, byta riktning och fortsätta åt fler än ett håll. Vid sådana tillfälllen är det viktigt att personen som följer ledstråket uppmärksammas om att ett val är möjligt att göra – fortsätta rakt fram eller svänga av och fortsätta i en annan riktning? Det görs med hjälp av en valyta.

Valytan ska vara helt slät med raka kanter och utan några kännbara fogar som kan förvirra eller göra så att käppen fastnar. Den släta ytan ska vara helt kvadratisk, med sidor på 400 – 700 mm. Efter valytan fortsätter ledstråket med taktila ledstavar som fortsätter i två eller flera riktningar.
Ledstråk vid trappor.

Ledstråk vid trappor.

Vid trappor ska ledstråket leda fram till den högra ledstången, sett nedifrån. Det är också viktigt att avståndet mellan trappan och de sista ledstavarna blir rätt, så att personen har utrymme att förstå att något är på väg att ske. Här rekommenderas därför ett avstånd på 500 mm.

Gående från andra hållet, alltså de som möter trappan ovanifrån, ska uppmärksammas med en varningsyta.
Svängar.

Svängar.

Ett ledstråk som byter riktning kan se olika ut. Likt tillgänglighet är vi inkluderande och visar de tre vanligaste alternativen, men vi rekommenderar alltid det här alternativet.

Svängen består av ett tomrum som ramas in med en ledstav åt vardera håll. Placeringen av stavarna, med den rätvinkliga inramningen, anses av många blinda och synsvaga vara överlägset tydligast att uppfatta med teknikkäppen.

Det går också att placera tre tvärställda ledstavar i direkt anslutning till de första stavarna. Det taktila ledstråket fortsätter sedan i den nya riktningen.

Det tredje alternativet är att lämna ett tomrum mellan stavarna. Viktigt är då att tomrummet inte blir för stort, eftersom det kan uppfattas som en valyta.
Infästningsmetoder.

Installation av ledstavar.

Stift.

Stift.

Stift är den överlägset starkaste och mest hållbara infästningsmetoden – och den vi alltid rekommenderar i första hand. Stiften, som är tillverkade i samma material som själva profilen, sänks ner i förborrade hål och limmas fast med monteringslim.

Den här metoden passar alla typer av sten- och betonggolv, både inomhus och utomhus. Det kräver lite arbete, men resultatet är värt det: slitstarkt, stöttåligt och långvarigt – perfekt för områden med mycket trafik och hög belastning.
Monteringslim.

Monteringslim.

I de fall det helst undviks eller av någon anledning inte går att borra i golvet, är en helt slät baksida ett bra alternativ. Profilerna limmas då fast i golvet, med ett lim som är anpassat för både underlaget och profilens material.

Limmetoden passar på sten-, betong- och trägolv, men garanterar inte ett lika starkt resultat som stiftmetoden. Däremot är det ett jättebra alternativ om det är viktigt att golvet inte skadas eller om ytan är något ojämn eller strukturerad.
Skruv.

Skruv.

Ledstavar, stoppmarkeringar och kontrastmarkeringar som ska fästas på underlag i trä kan med fördel skruvas fast. Profilerna levereras då med tre färdiga skruvhål och fästs enkelt med rostfria skruvar.

Skruvmetoden är tidseffektiv och ger ett starkt och vädertåligt resultat, perfekt för montering på träytor utomhus.
3M-tejp.

3M-tejp.

Dubbelhäftande tejp från 3M är ett lämpligt alternativ när antingen underlaget eller den taktila profilen är tillverkad i polyuretan eller annan härdplast. Det ger ett, kanske för många, förvånansvärt starkt resultat och är att föredra framför både lim och stift i detta fall.

Taktila ledstråk – en ordbok.

Taktila ledstavar, ledstråk, tillgängliga stavar – kärt barn har många namn. Let’s unravel this!

Tillgänglighetsgrejer.

Ett klassiskt slanguttryck och samlingsnamn för taktila hjälpmedel. Används ofta av den som inte riktigt vet vad det är, men ändå vill få in ordet ”tillgänglighet” eftersom det ökar chansen att mottagaren förstår vad de faktiskt pratar om.

Tillgänglighetspinnar.

Ett mindre korrekt men fullt förståeligt uttryck för taktila ledstavar. Duger i krig, som man brukar säga.

Taktila pinnar.

Nu börjar vi ändå närma oss taktila ledstavar. Här får man in ordet taktil, och pinnar – ja det funkar ju det också!

Tillgängliga stavar.

En mix av tillgängliga hjälpmedel och taktila ledstavar – det bästa av två världar.

Ledpinnar.

Ytterligare ett klassiskt slanguttryck. Utan ordet taktil blir det svårt, men i rätt sammanhang funkar det!

Taktila ledstavar.

Bingo! Helt korrekt begrepp. Taktila ledstavar läggs jämte med varandra i rader om två eller tre och bildar ett ledstråk.

Ledyta.

En ledyta ger orientering i längsgående riktning. Det finns både konstgjorda och naturliga ledytor. Konstgjorda ledytor kan delas upp i tre kategorier: ledyta, valyta och varningsyta.

Varningsyta.

En varningsyta består av en kupolplatta eller stoppmarkeringar som tillsammans bildar en kvadrat. Syftet med en varningsyta är att varna och uppmärksamma personen om att det händer något – att personen kommit fram till ett övergångsställe, trappa, plattform, kant eller upphöjning.

Valyta.

Valytan ska informera om att det är möjligt att göra ett eller flera val, och består av helt slät kvadratiskt platta.

Uppmärksamhetsfält.

I det stora hela är ett uppmärksamhetsfält likt en varningsyta. Det ska uppmärksamma personen att den kommit fram till exempelvis en hiss, trappa eller dörr.

Stoppyta.

Ett annat, också korrekt, uttryck för varningsyta. Båda funkar!

Taktila metallpluppar.

Den här är spännande. Oftast får vi höra att det är som taktila pinnar, men pluppar. De syftar helt enkelt på stoppmarkeringar – runda markeringar som tillsammans bildar en stopp- eller varningsyta.

Stopp-pluppar.

Samma sak här, ett icke-korrekt uttryck för stoppmarkeringar. Men, tomato potato – vi förstår vad det betyder och det är ju huvudsaken!

Stoppmarkeringar.

Här har vi det korrekta begreppet, men det vet ni säkert vid det här laget.

Den som väntar på något gott...

Sidan finns tyvärr inte än.

Välkommen tillbaka inom kort!

Favoriter

Offertlista

Tack för din förfrågan!
Vi återkommer så snart vi kan.

Provlåda

Fyll i formuläret så skickar vi en provlåda till dig.

Provlådan innehåller ett urval av våra mest populära produkter.

Vi kontaktar dig för att bekräfta din beställning.

Provlådan är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Tack för din förfrågan!
Vi återkommer så snart vi kan.