Okategoriserade

Jobb på Herrljunga centralstation uppmärksammat i Alingsås tidning!

By april 10, 2018 No Comments

I flera år har markunderlaget i tunneln vid Herrljunga station utgjort en olycksrisk. Flera gånger har olyckor också inträffat, framför allt med cyklister. Nu ska gång- cykelpassagen få halkskydd.

Liksom på flera andra stationsområden i landet består delar av markunderlaget av klinker på Herrljunga station. Ett material som är lättstädat. Problemet är att det lätt blir halt vid väta eller frost.

Kanat in i väggen

I Herrljunga har flera halkolyckor inträffat i gångtunneln under spårren. – De värsta olyckorna har drabbat cyklister som har kommit med hög fart ner i tunneln. och kanat in i betongväggen berättar Thomas Clavebring, projektledare på Safestep. Det är Safestep som nu har fått i uppdrag av Trafikverkets entreprenör Alliance Plus att ge markunderlaget ett halkskydd.

Unik Metod

Arbetet inleddes under torsdagen och beräknas ta två-tre dagar. – Vi kommer att göra en behandling då etsar i stenen. Det blir små mikroskopiska hål som fungerar som sugproppar. när man går på det, men det är inget som kommer att försvårar städningen, försäkrar Thomas Clavebring.

Men det här med underlaget har alltså varit ett problem i flera år. Varför har det dröjt så länge innan man åtgärdar det

– jag tror man har haft svårt att hitta lösningar, eftersom det handlar om såpass stora ytor. Den metoden som vi använder är vi ensamma i Sverige om.

Tydlig uppdelning

Safestep ska också göra en tydlig uppdelning mellan gång- och cykelstråk, något som inte har funnits i tunneln tidigare . – Det blir en ca 2,5 meter bred cykelbana genom hela tunneln med nytt underlag. Berättar Thomas Clavebring.Vi kommer också lägga ner mörkare glasfiberskivor i marken mellan gång, och cykelbana så att det blir en tydlig gräns. Tunneln kommer inte att vara helt avstängd under arbetets gång. – Nej, vi kommer att försöka dela upp ytorna så att man ändå kan passera, säger Clavebring.

Tidning safestep

Tidningsannons om halkskydd i Herrljunga