Tillgänglighet

Konsultation inom tillgänglighet - för att alla förtjänar att vara delaktiga i samhället.

Kontakta oss för konsultation

Kontakta oss idag på 010-130 70 80, info@safestep.se eller fyll i formuläret här under  Vi erbjuder

  Projektering vid ny- eller ombyggnad

  ✓ Utformning av ledstråk

  ✓ Utformning kontrastmarkering

  ✓ Granskning av bygglovshandlingar

  ✓ Granskning av bygghandlingar

  ✓ Förfrågningsunderlag

  ✓ Besiktning av befintliga byggnader

  ✓ Besiktning av utemiljöer

  Vi brinner för tillgänglighet

  Alla människor, oberoende av funktionsvariationer, ska kunna lokalisera sig och ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. Är din byggnad tillgänglig för alla?

  Sakkunnig av tillgänglighet

  Sakkunniga av tillgänglighet ser till att det redan från början blir rätt när det kommer till att tillgängliggöra byggnaden. Vid uppförande av en ny byggnad finns det vissa krav kring tillgänglighet för människor med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som måste följas. Vi vet att detta kan vara svårt, så vi hjälper dig från början till slut.

  Vi ser till att leda dig rätt genom tillgänglighetsdjungeln, från bygglovsansökan till slutintyg, så att du kan vara lugn och trygg med att inga oväntade problem dyker upp på vägen.

  Tillgänglighetsbesikning

  Vi genomför besiktningar av byggnader och utemiljöer på din förfrågan. Utifrån de lagkrav som finns gällande tillgänglighet granskar vi miljön och ser till att identifiera bristande tillgänglighet så att vi tillsammans kan bidra till ett mer tillgängligt samhälle där alla kan ta sig fram och lokalisera sig på ett tryggt och säkert sätt.

  Vid besiktiningar utgår vi från Boverkets HIN 3 om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder, Handismans krav på statliga myndigheter samt efter inventeringsverktyget för tillgänglighet TIBB.