Taktila och visuella ledstråk, valytor och stoppmarkeringar i offentliga miljöer

I offentlig miljö skall golv uppfylla ett antal “lagstadgade” krav på funktionalitet för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar.

Viktiga målpunkter som gångytor, trappor, toaletter, hissar och receptioner måste vara möjliga att hitta till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Det innebär bland annat att gångstråk bör förses med taktila ledstråk från Safestep, riskområden framför trappor och hissar bör ha stoppmarkeringar/varningsmarkeringar från Safestep och ljushetskontraster bör användas i till exempel våtrum för att WC och handfat skall vara enkla att upptäcka.

Ledstråk och stoppytor i golvet ska monteras med avvikande material och med ljushetskontrast, 40% ljusare eller mörkare. Vi på Safestep har en mängd olika material, storlekar och utformningar för att göra de taktila ledstråken till en inredningsdetalj lika väl som ett funktionellt redskap. Det finns rekommendationer på hur taktila ledstråk ska utformas, men inga lagar som berättar exakt hur det ska se ut.

Därför kan vi på Safestep tillsammans med beställaren hjälpas åt att ta fram en lösning som underlättar för personer med nedsatt orienteringsförmåga, men som också passar in, och fungerar som en utsmyckning i lokalen. Vi kan till exempel utforma taktila ledstråk i mässing, koppar, rostfritt stål, gummi med kundens valda NCS-färg, keramik och mycket fler.  Vi kan till och med blästra eller borsta metallen för olika typer av finishar.

Fråga oss så berättar vi mer! info@safestep.se eller telefon: 010-1307080.

Safestep taktila ledstråk

Här finns det olika möjligheter av montage. Antingen monterar man flera “remsor”, alltså fristående element på golvet. Eller så monterar man plattor gjorda av till exempel keramik eller polyuretan med gjutna remsor i.

Keramik lägger man vanligtvis istället för en vanlig stenplatta, ofta i byggnadsfasen. Är det så att man redan har ett befintligt golv man skall tillgänglighetsanpassa så är det vanligare med tunna polyuretanremsor eller fristående element.

Taktila ledstråk kan monteras med skruv, dubbelhäftande tejp, lim eller borras ned i golvet. På vår hemsida www.safestep.se hittar du guider och matnyttiga guider hur man planerar, placerar och monterar ledstråk. De fristående elementen kan göras i alla olika metaller, brons, mässing, koppar, rostfritt stål, och faktiskt även i guld och silver för den med riktigt djupa fickor.

Safestep taktila stoppmarkeringar

Används till stoppytor för att varna personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, till exempel framför hissar, trappor och avsatser. Används alltid i samband med ett ledstråk. Stoppmarkeringarna eller varningsmarkeringarna som man också kan kalla dem kan tillverkas av samma material som ledstråken, det vill säga i princip alla material du kan tänka dig. Monteringsmetoden är precis samma som ledstavarna.

Vad säger lagen?

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, kapitel 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader:

”För personer med nedsatt orienteringsförmåga ska det vara lätt att upptäcka och hitta fram till viktiga målpunkter som gångytor, trappor, ramper och manöverdon. I publika lokaler (öppna ytor) som receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas.”

Ledstråk, valyta och stoppyta

Ett ledstråk ska visa vägen till viktiga målpunkter i byggnaden.

Taktila ledstråk innebär att ledstråket känns med hjälp av en blindkäpp.

Visuella ledstråk innebär att ledstråket har tillräcklig ljushets- kontrast mot det övriga golvet, så att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig i lokalen.

När ett ledstråk delar upp sig i två alternativa stråk eller när två ledstråk korsar varandra ska en valyta anläggas. Framför ett hinder eller riskområde anläggs en stoppyta, t ex där ledstråket kommit fram till en trapp eller receptionsdisk. Stoppytan brukar bestå av upphöjda knoppar med ljushet som kontrasterar mot övrig golvbeläggning.

Begär offert

Fyll i formuläret för en skräddarsydd offert.

Scroll to Top