Taktila och visuella ledstråk – Så ska du utforma dem

Hur utformar man taktila ledstråk?

Enligt Boverkets regler är det krav på att man ska möjliggöra för personer med nedsatt orienteringsförmåga att lätt upptäcka hinder och lätt hitta fram till viktiga målpunkter. Vilket kan vara rulltrappor, gångytor och ramper. Det är upp till beställaren av en offentlig miljö att bestämma hur de taktila ledstråken ska vara utformade. Många tar hjälp av särskilt kunniga tillgänglighetskonsulter som vet och kan på rätt sätt anvisa hur ledstråk ska utformas.

Ledstråk/ledytor inomhus är ofta till stor nytta vid järnvägsstationer, bussterminaler, plattformar, flygplatser, köpcentra etcetera.

Taktila och visuella ledstråk

Taktila ledstråk finns i många olika utföranden och kan monteras efter på befintligt underlag. Det är viktigt att man varningsmarkeringar riskområden som till exempel hissar, trappor och andra nivåskillnader med runda stoppmarkeringar. Taktila ledstråk ska alltid vara enkla att guida sig fram via med blindkäpp. En förutsättning för att den konstgjorda ledytan ska fungera är att den har en god taktilitet, det vill säga den ska gå att uppfatta med känseln. Att ledytan ska kunna uppfattas med den vita käppen är viktigare än att den känns med fötterna. Att en ledyta både uppfattas med den vita käppen och med fötterna är naturligtvis ingen nackdel. SRF (Synskadades Riksförbund) avråder från att använda tejp som ledyta, eftersom tejpen inte uppfyller kraven på taktilitet och kännbarhet.

Visuella ledstråk ska fungera som en vägvisare i en lokal för en person som har nedsatt syn eller kognitiv förmåga. Ledstråk/ledytor ska även uppfylla minimikraven vad gäller ljushetskontrast på 0.40 enheter enligt natural color system. För att ledytor och ledstråk inomhus ska vara lätta att följa visuellt anser SRF att bredden ska vara minst 200 millimeter. För att ledytan ska gå att uppfatta taktilt exempelvis en metallskena, så behöver bredden inte uppgå till 200 millimeter.

 

Vad ska man använda för material?

Taktila ledstråk och ledytor kan bestå av olika golvbeläggningar. Ibland används tejp, SRF avråder från att använda tejp som ledyta, eftersom tejpen inte uppfyller kraven på taktilitet och kännbarhet. Vi på Safestep jobbar med många sorters olika material och markeringar för att underlätta för orienteringen i offentliga miljöer. Vanliga typer av material när det kommer till taktila ledstråk är rostfria- eller aluminiumprofiler som monteras direkt på befintligt golv med hjälp av borrning eller lim. De taktila profilerna finns att få med valfria ilägg för att möjliggöra bästa konstrastmarkering.

 

Kontakta oss på Safestep så hjälper vi dig från projektering till montering. Klicka här för att läsa mer om våra tillgänglighetsprodukter

 

Begär offert

Fyll i formuläret för en skräddarsydd offert.

Scroll to Top