Taktila Skyltar

Taktila skyltar med blindskrift (punktskrift / braille) hjälper människor med nedsatt syn- eller orienteringsförmåga att orientera sig i offentliga lokaler. Ökar tillgängligheten för alla.

Endast ett sökresultat