Kontrastmarkering och tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Kraven har blivit hårdare vad gällande tillgänglighet.. Detta för att underlätta för människor med svårigheter att ta sig fram. Lagar och föreskrifter fastställer att alla publika och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. I begreppet inkluderas bl a restauranger, affärslokaler och apotek m.m. Detta bl a att bristande kontrastmarkering, varningsmarkering och skyltning ska avhjälpas.

Vad händer om hinder inte åtgärdas?

Det är kommunens (Byggnadsnämndens) uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden
kan besluta om sanktioner som t ex vite mot den fastighetsägare/näringsidkare som inte följer reglerna.

Svepytor

Dörrar med dörrautomatik och som saknar sensor ska ha dörrens svepyta (öppningsriktning) kontrastmarkerad på golvet så personer med synnedsättningar kan uppfatta att där finns en dörr som kan öppnas. Det görs bäst med kontrasterande prickar i en båge framför dörren.

Trappor

Nivåskillnader och trappor behöver kontrastmarkeras så att dessa lätt kan uppfattas. Trappor ska kontrastmarkeras på översta och nedersta steget i varje trapplopp. Markeringarna bör vara konsekventa inom hela byggnaden – antingen prickar eller linjer. Mörka linjemarkeringar kan uppfattas som nivåskillnader eller som att trappsteget slutar före markeringen, därför rekommenderas mörka prickar för ljusa trappor. Vid markering med prickar bör de vara minst Ø 50 mm och ha ett mellanrum som är högst 30 mm. De ska placeras högst 20 mm från framkanten.

Montering

Kontrastmarkering utomhus. Kan monteras på natursten, klinker, betong och asfalt. Går att montera som kontrast/linjemarkering på betong- och klinkergolv även inomhus.

Safestep hjälper dig att hitta rätt

vi på Safestep har tagit fram ett helt nytt produktsortiment för tillgänglighet. Låt oss hjälpa dig hela vägen, med att ta fram rätt produkter enligt föreskrifterna. Kontakta oss på 010-130 70 80 eller på info@safestep.se för mer information!

Begär offert

Fyll i formuläret för en skräddarsydd offert.

Scroll to Top