Grundläggande begrepp inom ledstråk

  • Ett ledstråk visar vägen till viktiga målpunkter i byggnaden.
  • Taktila ledstråk innebär att ledstråket känns med hjälp av en blindkäpp.
  • Visuella ledstråk innebär att ledstråket har tillräcklig ljushetskontrast mot det övriga golvet, så att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig i lokalen.
  • En valyta anläggs när ett ledstråk delar upp sig i två alternativa stråk eller när två ledstråk korsar varandra. Den ska vara slät och bör samma färg/ljushet som ledstråket så att det konstrasterar mot övriga golvytan.
  • En stoppyta anläggs framför ett hinder eller riskområde, t ex där ledstråket kommit fram till en nedåtgående trappa eller lutning i golvet. Stoppytan består av upphöjda knoppar med ljushet som kontrasterar mot övrig golvbeläggning.
  • Ett uppmärksamhetsfält anläggs framför t ex en hiss, dörrar eller framför en uppåtgående trappa. Här används samma markörer som för valytor.

Begär offert

Fyll i formuläret för en skräddarsydd offert.

Scroll to Top